اطلاعات فنی

شامل مقالات ، اطلاعات فنی و برخی از جداول و استاندارد های مربوط به سیم و کابل های سیلیکونیاطلاعات فنی

سیلیکون رابر چیست؟

اختصارات بین المللی

قطر هادی بر اساس استاندارد DinVDE0295

مقاومت هادی ها

ویژگی های مواد عایق و روکش

حداکثر مقاومت هادی های کلاس ۲

حداکثر مقاومت هادی های کلاس ۵ ( افشان )

جریان مجاز کابل هاي برق