درباره ما

خط مشی کیفیت

1-به كاربردن روشها وتكنيكها ، ابزارها و مواد اوليه مرغوب

2-تلاش در جهت جلب رضايت مشتريان و افزايش رضايتمندي مشتريان

3-تحويل به موقع و سرعت عمل در جوابگويي درخواستهاي مشتريان

4-بازنگري فرآيندها و بهبود مستمر سيستم ها در جهت افزايش توان كمي و كيفي محصولات

5-ارتقاء سطح علمي و فني كاركنان به عنوان سرمايه هاي اصلي شركت

6-كاهش هزينه هاي سربار و قيمت تمام شده

7-نوآوري و بهينه سازي محصولات

8-كاهش ضايعات

9  توسعه سهم بازارهاي داخلي و خارجي