درباره ما

خط مشی کیفیت

شرکت راهدار صنعت کیهان به عنوان یکی از کارخانجات معتبر در زمینه سیم و کابل نسوز با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی، مشتری مداری را سرلوحه قرار داده و از طریق تامین خواسته و رضایت ئ اعتماد مشتریان خود را متعهد به اصول زیر می داند:

1- رعایت استانداردهایملی و بین المللی و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان

2- توسعه منابع انسانی از طریق آموزش مستمر و بکارگیری نیروی آموزش دیده و اثر بخش در راستای رفع موانع تولید و تربیت نیروهای متخصص در صنعت سیم و کابل

3- ایجاد محیط کار مناسب و مشارکت بین همکاران سازمان علی الخصوص ارتباط کلیه پرسنل با مدیر عامل در راستای بهبود مستمر سازمان

4- استفاده بهینه از ماشین آلات، تجهیزات و امکانات به نحوی که نیروی انسانی تنها به عنوان مدیر، سرپرست، ناظر یا اپراتور درگیر کار بوده به نحوی که امکان ارایه خلاقیت در سازمان توسط نیروها وجود داشته باشد

5-گسترش کاربری فنااوری اطلاعات و دانش بنیان در راستای استفاده از خلاقیت نیروها و تشویق پرسنل در صورت ارائه راهکارهای اثر بخش در سازمان